รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

Thailand Elite Card ไทยแลนด์ อีลิท การ์ด

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

Thailand Elite Card ไทยแลนด์ อีลิท การ์ด

Long Stay in Thailand It Easy by Thailand Elite Card

Benefit Privilege Members from Thailand Elite Card

 

Thailand Elite Card วีซ่าเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สะดวก: เข้า-อออกประเทศได้ง่าย ช่วง Covid-19*
ง่าย: ขั้นตอนการแสดงหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว
รวดเร็ว: ประสานงานบริการด้านเอกสารทางราชการ ประเทศไทย
พิเศษ: การต้อนรับระดับวีไอพี พร้อมบริการรับรองพิเศษส่วนบุคคล
24 ชั่วโมง: Member Contact Centre ประสานงานให้ลูกค้าต่างชาติ
Privilege Members: ลีมูซีน สปา สนามกอล์ฟ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร เครื่องบินส่วนตัว
20 ปี Visa: สูงสุดกับวีซ่าเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่างและมีระดับ

 

 

What is Thailand Elite Card?
ไทยแลนด์ อีลิท เป็นโครงการภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรัฐาบาลไทย
ซึ่งได้จัดตั้งบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่บริหารจัดการ ซึ่งมีการ
ออกบัตรสมาชิกอายุ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี โดยมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านวีซ่าประเภทท่องเที่ยวให้กับชาว
ต่างชาติที่เป็นสมาชิกและเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่างและมีระดับ

 

รูปแบบ สิทธิบัตรสมาชิก

 

ประเภทบัตร ไทยแลนด์ อีลิท

1. Elite Easy Access Membership

 

2. Elite Family Alternative Membership

 

3. Elite Family Excursion Membership

 

4. Elite Family Premium Membership

 

5. Elite Privilege Access Membership

 

6. Elite Superiorly Extension Membership

 

7. Elite Ultimate Privilege Membership

 

8. Elite Maxima Health Membership (Newest)

 

การเข้า-ออกประเทศไทย

• การต้อนรับระดับวีไอพี พร้อมบริการรับรองพิเศษส่วนบุคคล ที่สนามบินทั้งขาเข้าและขาออกโดยเจ้าหน้าที่ Elite Personal Assistant หรือ EPA

• ผ่านขั้นตอนการแสดงหนังสือเดินทางและการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว

• บริการรถลีมูซีนรับส่งไป-กลับ สำหรับสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ฟรีจากสนามบินไปยังที่พัก หรือโรงแรม(ภายในกรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และสมุย)

 

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล

• สามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะนำความได้เปรียบมาให้ธุรกิจของคุณ คุณจะได้รับบริการต้อนรับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกในการทำใบขับขี่ และเอกสารราชการต่างๆ

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

• สิทธิ์และส่วนลดพิเศษจากร้านค้าปลอดภาษี King Power Duty-Free โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าชั้นนำมากมาย
สิทธิพิเศษด้านวีซ่า

• วีซ่าเข้าประเทศไทยได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ต่ออายุใหม่ได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมสิทธิ์ในการอยู่ในประเทศไทยได้นาน ถึงคราวละ 1 ปี

 

ศูนย์สมาชิกสัมพันธ์

• ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษตลอด 24 ชั่วโมง

• ให้บริการเป็นภาษาเกาหลี จีนกลาง และญี่ปุ่น ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21 00 น. / เวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT+7)

 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

• 1,000,000 บาท ได้วีซ่าอยู่ไทย 20 ปี

• 800,000 บาท ได้วีซ่า 10ปี

• 500,000 บาท ได้วีซ่า 5 ปี

 

ขั้นตอนการสมัครบัตร

1. เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานนะผู้สมัคร หากผู้สมัคร อยู่ภายในประเทศไทยเอกสารที่ต้องใช้ และตรวจสอบคุณสมบัติผู้สัมคร สามารถสมัครขณะพำนักในประเทศไทย หรือต่างประเทศ การตรวจสอบและสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ผปู้สมัครกรอกแบบฟอร์ม พร้อมลายมือเซ็นต์ ส่งเอกสารมาที่สำนักงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะส่งให้กับทางไทยแลนด์ อีลิท บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เพื่อดำเนินการ โดยใช้เวลาดำเนินการ ประมาณ 1-2 เดือน

3. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบ โดย วีซ่าจะส่งใบตอบรับอนุมัติให้กับทางลูกค้า เพื่อทำการชำระเงิน ไทยแลนด์ อีลิท บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด โดยตรง และส่งสำเนาการชำระการที่เจ้าหน้าที่เพื่อติดตามเรื่องในขั้นตอนต่อไป

4. หลังจาก การชำระเงินแล้ว ทาง ไทยแลนด์ อีลิท จะนัดทำการติดวีซ่าในหนังสือเดินทาง ให้กับทางผู้สมัคร

 

กรณี ผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้สมัครทำการ คอนเฟิร์มก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย กับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้า 5 วัน แล้วจะทำการทำการติดวีซ่าในหนังสือเดินทาง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินเชียงใหม่ หรือ สนามบินภูเก็ต ที่กำหนด

 

FAQS: คำถามที่พบบ่อย

1. ขั้นตอนการสมัครนานแค่ไหน
– ขั้นตอนการสมัครทั้งหมดอาจใช้เวลาสูงสุด 1 เดือน ถึง 4 เดือน

2. เอกสารที่ต้องใช้คืออะไร
– สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณ
– รูปถ่าย ID สี (ไฟล์ความละเอียดสูง)
– กรอกใบสมัคร
– สำเนาหลักฐานความสัมพันธ์ในฐานะสมาชิกครอบครัวของสมาชิกหลัก
– เอกสารที่ต้องการ (สามารถส่งไฟล์เอกสารทางอีเมลล์ได้)

3. ทำไม ไทยแลนด์ อีลิท ถึงต้องมีการขอหนังสือเดินทางของคุณ
– สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของคุณจะถูกส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ คือการประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในบัญชีดำ, ถูกจับตามอง หรืออะไรก็ตามที่จะขัดขวางไม่ให้คุณได้รับวีซ่า

4. ฉันสามารถสมัครเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท ได้หรือไม่ ถ้าฉันถือวีซ่าธุรกิจ (NON-B) กับ ใบอนุญาตทำงาน
– วีซ่าอีลิท จัดอยู่ในประเภทวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งไม่อนุญาตให้ผู้ถือยื่นวีซ่าขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ จะต้องยกเลิกวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant) ก่อนที่จะได้รับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)

5. สมาชิกของไทยแลนด์ อีลิท ต้องการรายงานตัว 90 วันหรือไม่
– ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย สมาชิกของ Thailand Elite ยังจำเป็นต้องรายงานตัว 90 วัน หากอยู่ต่อเนื่องในประเทศโดยไม่เดินทางออกเกิน 90 วัน

 

 

6. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนังสือเดินทางของฉันมีอายุเหลือเพียง 3 ปี
– ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย หากอายุหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณไม่ถึงระยะเวลาห้าปี วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa) จะติดตามวันหมดอายุที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง อายุวีซ่าที่เหลืออยู่จะถูกติดในหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ
– โปรดทราบว่า ไทยแลนด์ อีลิท ต้องการหน้าวีซ่าว่างอย่างน้อย 3 หน้าในหนังสือเดินทางปัจจุบันของคุณ และระยะเวลาของวีซ่าจะได้รับตามอายุของการเป็นสมาชิก

7. สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่
– สมาชิกไทยแลนด์ อีลิท สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้
– โปรดติดต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก โทร. 66 (0) 2 352 3000 หรือ memberservice@thailandelite.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบริการ

8. วิธีเปิดบัญชีธนาคาร
8.1 สามารถเปิดสกุลเงินใดได้บ้าง
– บัญชีสามารถเปิดได้ในสกุลเงินบาท หรือ เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
8.2 สมาชิกควรจองบริการล่วงหน้าหรือไม่
– ควรทำการนัดหมายล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยการโทรหรือส่งอีเมล์ถึงศูนย์บริการลูกค้า และแจ้งสาขาและสกุลเงินที่สมาชิกต้องการเปิด
8.3 สาขาใดบ้างที่สมาชิกสามารถเปิดบัญชีได้
– โปรดทราบว่า เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศไม่สามารถเปิดได้ในทุกสาขา โปรดตรวจสอบสาขาที่มีอยู่กับศูนย์บริการลูกค้า
8.4 มีคนจากไทยแลนด์ อีลิท ช่วยเหลือสมาชิกที่ธนาคารหรือไม่
– บริการติดต่อประสานงานอีลิทส่วนบุคคล ให้บริการเฉพาะที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม
8.5 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
– เอกสารที่จำเป็น คือ หนังสือเดินทาง, หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก, และบัตรสมาชิกอิลิท

9. วีซ่าไทยแลนด์อีลิท คืออะไร
– วีซ่าไทยแลนด์ อีลิท คือ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (Privilege Entry Visa)
1. วีซ่าต่ออายุพิเศษ 5 ปี (เข้า-ออกได้หลายครั้ง)
2. สามารถยืดระยะเวลาในการพำนักได้ 1 ปี
3. อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศ
4. บริการประสานงานอีลิทส่วนบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกในการรายงานตัวช่วงเวลา 90 วัน ตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศไทย*
* จำกัด เฉพาะสำนักงานที่แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

10. วิธีทำใบขับขี่ไทย ด้วยไทยแลนด์ อีลิท
ไทยแลนด์ อีลิท จัดเตรียมใบขับขี่พร้อมบริการ EPL ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร ทำการจองได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า
10.1 ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ใบขับขี่ไทย
– หากสมาชิกมีใบขับขี่ในประเทศบ้านเกิด กระบวนการจะเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน
– หากสมาชิกไม่มีใบขับขี่ในประเทศบ้านเกิด สมาชิกจะต้องเข้าร่วมและรับการฝึกอบรม ที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
10.2 รายการเอกสารที่จำเป็น มีดังต่อไปนี้
– วีซ่าที่ใช้งานได้
– หนังสือเดินทางที่ใช้งานได้ (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน) พร้อมลงชื่อในสำเนา หน้าแรก, หน้าวีซ่า, และหน้าที่มีตราประทับการเข้าครั้งสุดท้าย
– จดหมายรับรองที่อยู่ในประเทศไทยจากสถานทูตของผู้สมัคร, หรือใบอนุญาตทำงาน, หรือสมุดทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครเอง (เล่มเหลือง)
** อายุของเอกสาร ไม่ควรเกิน 90 วัน สำหรับจดหมายรับรองที่อยู่จากสถานทูตของผู้สมัคร
– ใบรับรองแพทย์ ฉบับภาษาไทย จากคลินิกหรือโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่ระบุว่าผู้สมัครมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตปราศจากโรค ดังต่อไปนี้
1. โรคเรื้อน
2. วัณโรค
3. การติดยา
4. โรคพิษสุราเรื้อรัง และ
5. โรคเท้าช้าง
** อายุของเอกสาร ไม่ควรเกิน 30 วัน
– ใบขับขี่ที่ใช้งานได้จากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร และสำเนาที่ลงชื่อแล้ว
** หากไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยสถานทูตที่ออก*
(หมายเหตุ: การตรวจร่างกาย, การฝึกอบรม 2 ชั่วโมง, ทดสอบการขับ, และการสอบทฤษฎี จะจำเป็นถ้าไม่มีใบขับขี่ที่ใช้ได้จากประเทศบ้านเกิด)
** เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน สำหรับการรับรองจดหมายใบอนุญาตขับขี่ของประเทศบ้านเกิดโดยสถานทูต
– ค่าธรรมเนียมการออกบัตร: 305 บาท (ใบขับขี่รถยนต์), 205 บาท (ใบขับขี่มอเตอร์ไซด์)
– ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารต้นฉบับทั้งหมด เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่ไทย
หากสมาชิกต้องการทำใบขับขี่ทั้ง 2 ประเภท โปรดเตรียมเอกสาร 2 ชุด

 

 

11. หากฉันอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนด จะสามารถสมัครสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท โดยไม่จำเป็นต้องออกจากประเทศไทยได้หรือไม่
– คุณขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการเป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท และคุณจะต้องออกจากประเทศถ้าคุณอยู่เกินเวลาในการเดินทางเข้าปัจจุบันของคุณ โปรดดูลิงค์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://overstay.immigration.go.th/advice.html

12. วิธีการร้องขอบริการโอนเงิน
– สมาชิกแจ้งวันที่ให้บริการ, รายละเอียดเที่ยวบิน, และที่อยู่สำหรับส่งหรือรับ ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ไปยังศูนย์บริการลูกค้า
12.1 สมาชิกจำเป็นต้องจองล่วงหน้าหรือไม่
– การจองบริการควรทำอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนเวลาบริการ
12.2 จะมีคนจากไทยแลนด์ อีลิท ช่วยเหลือสมาชิกที่สนามบินหรือไม่
– ผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล จะพาสมาชิกจากท่าเรือเมื่อเดินทางมาถึง และเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินเมื่อออกเดินทาง จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็ว
12.3 มีบริการทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองใช่หรือไม่
– สามารถใช้บริการได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น
12.4 สมาชิกสามารถจองเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศได้หรือไม่
– บริการนี้ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ

13. วิธีการร้องขอผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล (EPA)
– สมาชิกสามารถร้องขอบริการ EPA เมื่อเดินทางมาถึง, ออกเดินทาง, และต่อเครื่อง ผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรืออีเมล์ โดยแจ้งรายละเอียดเที่ยวบิน รวมถึงวันที่, เวลา, และหมายเลขเที่ยวบิน
13.1 ผู้ช่วยส่วนบุคคล (EPA) คืออะไร
– EPA คือ พนักงานของไทยแลนด์ อีลิท ที่จะช่วยคุณที่สนามบินเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของคุณ ได้แก่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองอย่างรวดเร็ว, ติดตามรับกระเป๋าสัมภาระ, หรืออื่น ๆ
13.2 สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครคือพนักงาน EPA
– เจ้าหน้าที่ EPA ของเราสวมชุดสีทอง พร้อมแผ่นป้ายชื่อของสมาชิก เว้นแต่พนักงาน EPA ใน สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ที่อยู่ในเครื่องแบบอื่น ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. เท่านั้น
13.3 ต้องจองล่วงหน้ากี่ชั่วโมง
– ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ชั่วโมง
13.4 สนามบินใดที่อีลิท ให้บริการ EPA
– สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินนานาชาติภูเก็ต, และสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

14. วิธีขอรับบริการสปาทรีทเมนต์ฟรี
– สมาชิกสามารถขอใช้บริการสปาฟรี โดยโทรไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของไทยแลนด์ อีลิท หรือส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งชื่อสปา, วัน, เวลา ที่มีหรือไม่มีสมาชิกหรือแขกคนอื่นๆ ประเภทของการนวด, ต้องการนักบำบัดและต้องการห้องพักที่เฉพาะเจาะจง
– นโยบายการจองห้องพักคือ การนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาให้บริการ และอย่างน้อย 5 ชั่วโมงก่อนเวลา สำหรับการยกเลิกบริการ
14.1 สมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการสปาได้หรือไม่
– ไม่ได้ มีเพียงสมาชิกรายบุคคล, Elite Ultimate Privilege, และ Premium Family เท่านั้น ที่สามารถใช้บริการสปาได้
14.2 บุคคล (สมาชิกผู้ก่อตั้ง) สามารถใช้น้ำมันนวดอโรมาบำบัดได้หรือไม่
– ไม่ได้ มีเพียงสิทธิพิเศษของ Elite Ultimate และ Elite Family Premium เท่านั้น ที่สามารถใช้งานได้
14.3 หลังจากสมาชิกจองบริการสปาแล้ว พวกเขาจะได้รับการยืนยันในขณะที่พวกเขาร้องขอในทันทีหรือไม่
– ไม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลจะพยายามจองกับสปา หากสปามีวันที่และเวลาตามที่สมาชิกร้องขอ จากนั้นเราสามารถยืนยันพวกเขากลับโดยการโทรหรือส่งอีเมล์ แต่ถ้าสปาไม่มีวันที่และเวลาตามที่สมาชิกร้องขอ เราจะติดต่อสมาชิกกลับไปถามพวกเขาว่าสปาสามารถให้วันและเวลาอื่นกับพวกเขาได้ ถ้าสมาชิกยอมรับ เราจะดำเนินการจองและส่งจดหมายยืนยันไปยังสมาชิกหรือโทรยืนยันกับสมาชิก
14.4 จองสปาในเวลากลางคืนหลังจากสปาปิด แต่มากกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนเวลาการให้บริการ พวกเขาจะได้รับการยืนยันสำหรับบริการสปาตามที่ร้องขอผ่านการโทรหรืออีเมล์ในเวลากลางคืนหรือไม่
– ไม่ เจ้าหน้าที่กะกลางคืนจะส่งมอบการจองให้กะเช้า เพื่อสอบถามจากสปาเมื่อพวกเขาเปิดร้าน ว่าสปาที่ร้องขอมีให้บริการหรือไม่ จากนั้นเราจะแจ้งกลับไปยังสมาชิกว่าการจองได้รับการยืนยันหรือไม่ อย่างไรก็ตามจะมีการนำเสนอทางเลือกอื่นให้ หากไม่มีเวลาที่ระบุก่อนหน้านี้
14.5 จะเกิดอะไรขึ้นหากสมาชิกทำการยกเลิกล่าช้า
– เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรามีนโยบายว่าสมาชิกท่านใดทำการยกเลิกล่าช้า คือยกเลิกสปาน้อยกว่า 5 ชั่วโมง สมาชิกจะต้องจ่ายค่าปรับก่อนใช้บริการครั้งต่อไป

15. วิธีการร้องขอ ฟรีค่าธรรมเนียมสนามกอล์ฟ
– สมาชิกสามารถจองบริการกอล์ฟผ่านการโทรหรือส่งอีเมล์ถึงเราอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า เพื่อจองสนามกอล์ฟกับเรา อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับผู้ขายที่พวกเขามีนโยบายที่แตกต่างกัน บางสถานที่ต้องการให้เราทำการจองล่วงหน้า 7 วัน หรือ 15 วัน ซึ่งคุณสามารถทำได้ตรวจสอบกับศูนย์บริการลูกค้าทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ในขณะที่ทำการจอง
– สมาชิกควรให้รายละเอียดกับเรา เช่น สถานที่ของสนามกอล์ฟที่ร้องขอ, วันที่ออกรอบ, ครั้งที่ออกรอบ, หมายเลขแคดดี้ที่ร้องขอ, จองภายใต้ชื่ออะไร, เข้าร่วมกับชื่อกลุ่มอื่นๆ
15.1 สมาชิกสามารถจองล่วงหน้าได้หลายเดือนหรือไม่
– เรารับจองล่วงหน้าเพียง 7 วัน ตามนโยบายของสนามกอล์ฟ
15.2 สมาชิกสามารถมากับแขกของพวกเขาได้หรือไม่
– ได้ แขกของสมาชิกสามารถเล่นกับสมาชิกได้ แต่พวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแก่ผู้ขายโดยตรงภายใต้อัตราที่กำหนด
15.3 สมาชิกต้องจองสนามกอล์ฟก่อนออกรอบกี่ชั่วโมง
– ควรจองล่วงหน้า 1-7 วัน ตามนโยบายของสนามกอล์ฟ ในกรณีวันที่ / เวลา ที่ต้องการไม่ว่าง ศูนย์บริการลูกค้าจะเสนอทางเลือกสำหรับสมาชิก เพื่อเป็นทางเลือกอื่น
15.4 สมาชิกประเภทใดที่สามารถใช้สนามกอล์ฟได้
– พวกเขาควรเป็นสมาชิกของ Elite Ultimate privilege, Elite Family Premium และสมาชิกบุคคลธรรมดา (สมาชิกผู้ก่อตั้ง)
15.5 ใครสามารถใช้ อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ ได้บ้าง
– เฉพาะสิทธิ์ Elite Ultimate และแพ็คเกจ Elite Family Premium เท่านั้นที่สามารถใช้ได้

 

 

16. รายงานตัว 90 วันคืออะไร และจะรายงานตัว 90 วัน กับไทยแลนด์ อีลิท ได้อย่างไร
– สมาชิกจะต้องทำการรายงานตัว 90 วัน เกี่ยวกับที่อยู่ ทุก 3 เดือน แม้ว่าสมาชิกจะมีที่อยู่ถาวร การรายงานตัว 90 วัน เป็นกระบวนการของการแจ้งเตือนรายงานตัว 90 วัน เกี่ยวกับที่อยู่ในประเทศไทย (ในกรณีที่อยู่นานกว่า 90 วัน) เฉพาะสมาชิกใหม่ที่สมัครตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป สามารถรายงานตัว 90 วัน โดยการส่งหนังสือเดินทางไว้ และกรอกแบบฟอร์ม TM 47 ที่สำนักงานของเรา
– กระบวนการส่งหนังสือเดินทางไว้ สำหรับการรายงานตัว 90 วัน มีดังนี้:
1. สมาชิกสามารถส่งหนังสือเดินทางพร้อมแบบฟอร์ม TM47 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมลายเซ็น ที่สำนักงานใหญ่ของเรา ถนนสาทร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ทุกวันอังคาร
2. ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) ของเรา จะนำหนังสือเดินทางพร้อมกับแบบฟอร์ม TM47 ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในวันพุธ
3. สามารถรับหนังสือเดินทางได้ที่สำนักงานของเราทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
* โปรดทราบว่าสมาชิกสามารถส่งหนังสือเดินทางสำหรับการรายงานตัว 90 วัน ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันหมดอายุ และ 7 วันหลังจากวันหมดอายุ

17. ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) คืออะไร และวีธีการร้องขอ EPL

– ทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ทางโทรศัพท์: 023523000 หรืออีเมล์: memberservice@thailandelite.com
– ผู้ประสานงานอีลิทส่วนบุคคล (EPL) คือ พนักงานของไทยแลนด์ อีลิท ซึ่งเป็นผู้ช่วยและเร่งกระบวนการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง (มีเฉพาะในกรุงเทพ) เช่น
ยืดระยะเวลาอยู่ต่อ: แสตมป์วีซ่าอีลิท ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
ย้ายวีซ่าอีลิทจากหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่: ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แจ้งวัฒนะ
ยื่นขอใบขับขี่ไทย: ที่กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) กรุงเทพฯ
เปิดบัญชีธนาคาร: ที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ สาทร
บริการ EPL เป็นบริการฟรีสำหรับทุกคนที่เป็นสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท ในครั้งแรก และครั้งที่สองเป็นต้นไป จะมีค่าบริการ 2,000 บาท (สูงสุด 3 ชั่วโมง) ต่อการใช้งาน และบริการนี้ไม่รวมค่าเดินทาง

18. ถ้าสมาชิกถือวีซ่าอีลิท สมาชิกสามารถทำงานในประเทศไทยได้หรือไม่
– สมาชิกสามารถสมัครวีซ่า Non-B และใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในประเทศไทย และวีซ่าอีลิทจะยังคงต่อเนื่องไปจนถึงวันหมดอายุ ดังนั้นเมื่อสมาชิกได้รับวีซ่า Non-B พวกเขาจะต้องใช้วีซ่า Non-B ตามกฎหมายไทยที่อนุญาตให้ถือวีซ่าได้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น โปรดทราบว่า วีซ่าและการรายงานตัว 90 วันเป็นการแยกกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกต้องตรวจสอบระยะเวลาทั้งการรายงานตัว 90 วันและวีซ่า

19. วิธีการขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย
– ชาวต่างชาติสามารถขอหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่เพื่อการรัษฎากรในประเทศไทย จากสถานทูตของตนในประเทศไทย หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติจะต้องทำรายงานตัว 90 วัน นับตั้งแต่การเดินทางเข้าครั้งล่าสุด ก่อนที่จะขอเอกสารนี้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถ้าไม่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธการออกเอกสารนี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณขอเอกสารนี้จากสถานทูตของคุณในประเทศไทย ถ้าเป็นไปได้

20. เมื่อไหร่ที่ฉันต้องรายงานการยืดระยะเวลาอยู่ต่อ
– ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (SE – สติ๊กเกอร์วีซ่าสีเขียว): รายงานการยืดระยะเวลาอยู่ต่อ จะต้องทำทุก 90 วัน (เช่นเดียวกับรายงานตัว 90 วัน)
– ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นพิเศษ (สติ๊กเกอร์วีซ่าสีทอง): รายงานการยืดระยะเวลาอยู่ต่อ จะต้องทำปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามสมาชิกยังคงต้องรายงานตัว 90 วัน ในกรณีที่สมาชิกอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 90 วันติดต่อกัน
– สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มนับวันที่ 1 จากตราประทับเข้าประเทศในหนังสือเดินทางของคุณ คุณสามารถขยายเวลาการอยู่ล่วงหน้าได้สูงสุด 30 วัน ค่าปรับสำหรับการอยู่เกิน วันละ 500 บาท และสูงสุด 20,000 บาท
เอกสารที่จำเป็น:
– หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าอีลิท
– TM.6
– TM.7
– รูปถ่าย 2 นิ้ว
– จดหมายอย่างเป็นทางการจากไทยแลนด์ อีลิท
• ทำการจองล่วงหน้าสำหรับเรื่องนี้ อย่างน้อย 3 วันทำการ ทางโทรศัพท์: 023523000 หรืออีเมล์:
memberservice@thailandelite.com
บทลงโทษสำหรับการอยู่เกินเวลา:
– กฎเหล่านี้ใช้กับคนต่างด้าวที่แจ้งต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเอง มีดังนี้:
• อยู่เกินกว่า 90 วัน – ห้ามเข้าประเทศไทย 1 ปี
• อยู่เกินกว่า 1 ปี – ห้ามเข้าประเทศไทย 3 ปี
• อยู่เกินกว่า 3 ปี – ห้ามเข้าประเทศไทย 5 ปี
• อยู่เกินกว่า 5 ปี – ห้ามเข้าประเทศไทย 10 ปี
– ถูกจับ และ พบว่าติดค้างเกินกำหนด – จับกุม
• อยู่น้อยกว่า 1 ปี – ห้ามเข้าประเทศไทย 5 ปี
• อยู่เกินกว่า 1 ปี – ห้ามเข้าประเทศไทย 10 ปี

 

 

21. ทั้งหมดนี้คืออะไร
– TM.30 (การแจ้งเตือนจากเจ้าของที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่อยู่อาศัยที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่) และกฎหมายที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ของเจ้าของที่ดิน (หรือเจ้าบ้าน, ผู้ครอบครอง, ผู้จัดการ) เพื่อรายงานการพำนักของชาวต่างชาติ (ไม่ใช่สัญชาติไทย) เกี่ยวกับทรัพย์สินของเขา ชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและครอบครัวของพวกเขาควรตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างดี
– กฎหมายเกี่ยวกับ TM.30 และภาระหน้าที่ในการรายงานการพำนักของชาวต่างชาตินั้น สถานที่บางครั้ง (ตั้งแต่ปี 2522) แต่รัฐบาลได้เริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างเกี่ยวกับการรายงานตัว 90 วันของคุณและการยืดอายุวีซ่า

22. จุดประสงค์ของข้อบังคับนี้คืออะไร
– โดยทั่วไป ด้วยฟอร์ม TM030 รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะรู้ว่าชาวต่างชาติแต่ละคนอยู่ที่ไหนตลอดเวลา เจ้าบ้านทุกคนไม่ว่าคนไทยหรือชาวต่างชาติ มีหน้าที่รายงานการพำนักอาศัยของชาวต่างชาติภายใน 24 ชั่วโมง
– นี่อาจเป็นความคิดที่น่ากลัวสำหรับผู้ที่ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ยุ่งยากในการจัดหาที่พักและอาจบ้าในสายตาของผู้ที่เดินทางบ่อยๆ แต่เราต้องอยู่กับมันเพราะกฎหมายมีอยู่ในสถานที่และการเข้าเมืองมีการบังคับใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ มาตรการ TM30 เป็นหนึ่งในหลาย ๆ รัฐบาลปัจจุบัน ที่มีจุดประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบให้ดีขึ้นและควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ รัฐบาลต้องการทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับชาวต่างชาติให้อยู่ภายใต้อุปกรณ์ตรวจจับโดยเฉพาะผู้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าเป็น “คนไม่ดี” คือชาวต่างชาติที่อยู่เกินเวลาและผู้ก่อการร้าย

23. ใครควรทำ
– อย่างเป็นทางการและในทางปฏิบัติ ความรับผิดชอบในการรายงานการเข้าพักของชาวต่างชาติอยู่กับผู้ดำเนินรายการ: ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน, โรงแรมหรืออพาร์ทเม้นท์ การรายงานที่ไม่ตรงเวลาของชาวต่างชาติสามารถถูกลงโทษได้ 1,600 บาทต่อคน (โดยทั่วไปแล้วการลงโทษจะต้องไม่เกินจำนวนเงินนั้น แม้ว่าเจ้าของบ้านของคุณจะรายงานช้าไปหลายเดือน)
– อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นแขกหรือผู้เช่า คุณไม่สามารถละเว้น TM30 ได้เช่นกัน: ชาวต่างชาติจำนวนมากรายงานว่าพวกเขาต้องการมันเมื่อไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรับบริการ เช่น การรายงานตัว 90 วัน และบางครั้งสำหรับการขยายอายุวีซ่า มันยังขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่คุณกำลังเผชิญ แต่ในขณะนี้คุณอาจพบว่าเจ้าของบ้านของคุณไม่ได้รายงานการเข้าพักและคุณจะต้องอธิบายว่าคุณพักที่ไหนตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่คุณเป็นผู้เช่า (หรือแขก) อาจถูกปรับแทนผู้ให้เช่า
– ในบางกรณี การเข้าเมืองบังคับใช้อย่างเคร่งครัดและเรียกร้องให้ส่งคืนแบบฟอร์ม TM.30 ในกรณีอื่น ๆ พวกเขาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเพียงแค่บอกที่อยู่และเมื่ออยู่ในระบบก็ถือว่าใช้ได้

24. วิธีการรายงาน
ในฐานะชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คุณควรเตรียม:
(a) สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ (หน้ารูปภาพ)
(b) สำเนาหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางของคุณและ
(c) สำเนาบัตรออกเดินทาง (หรือเขียนหมายเลขลงบนสำเนาหนังสือเดินทางของคุณ)
เจ้าของบ้าน ควรเตรียม:
(a) สำเนาโฉนดที่ดิน
(b) สำเนาสัญญาเช่า
– ในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีการว่าจ้างบุคคลภายนอกให้เป็นผู้จัดการทรัพย์สิน ต้องให้จดหมายผู้มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนี้ เพื่อรายงาน TM30 ในนามของเจ้าของบ้าน ที่มีตราประทับจากสำนักงานภาษีในจดหมายฉบับนี้
– จากนั้นเจ้าของบ้านหรือผู้จัดการทรัพย์สินของคุณควรรายงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้
1. ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรอกแบบฟอร์ม TM030 ที่นั่น (คุณต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดและหากไม่มีก็ต้องแจ้งไปที่
สำนักงานตำรวจ)
2. ผู้ให้เช่ายังสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://extranet.immigration.go.th/ แต่สิ่งนี้ระบบออนไลน์มักจะไม่สามารถเข้าถึงได้ (หรือไม่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการปรับปรุงเว็บไซต์ 100%)

25. อะไรคือสิ่งที่เจ้าบ้าน / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ต้องทำถ้าคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้พำนักได้ชั่วคราวในประเทศไทย ที่อาศัยอยู่ที่บ้านของเขา
– เขา / เธอ (เจ้าของถิ่นที่อยู่) จะต้องแจ้ง (ตามแบบฟอร์ม TM.30) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันของบ้าน / ที่อยู่อาศัยภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาของการมาถึงของคนต่างด้าว

26. สถานที่ใดที่เจ้าของบ้าน / ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ต้องไปแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในบ้านของเขาภายใน 24 ชั่วโมง
– ในกรณีที่บ้าน / ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ ต้องแจ้งให้ทราบที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ สำหรับจังหวัดอื่น จะต้องแจ้งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น หรือสถานีตำรวจท้องถิ่น หากไม่มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

Credit: https://www.thailandelite.com

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา