รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ออสเตรเลีย Visitor visa (Subclass 600)

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

รับทำวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ออสเตรเลีย (Visitor visa (subclass 600)

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ออสเตรเลีย Visitor visa (Subclass 600)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย (Visitor visa (subclass 600)

 

เป็นวีซ่าที่ผู้เยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียใช้ถือเพื่อเดินทางเข้าออสเตรเลีย เพื่อจุดประสงค์การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น การพักร้อน การเดินทางเพื่อธุกิจ การเยี่ยมญาติหรือเพื่อน รวมถึงการเรียนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยวีซ่าท่องเที่ยวมีทั้งแบบ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี และ 3 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ดังนี้

 

* Tourist stream เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยว, ศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (น้อยกว่า 3 เดือน) หรือส่งบุตรหลานเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

* Business Visitor stream เหมาะสำหรับการเจรจาด้านธุรกิจ เช่น นักธุรกิจเพื่อการติดต่อในหน้าที่เป็นระยะสั้นๆ รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมประชุม ชมงานแสดงสินค้า หรือร่วมสัมมนาอบรม ด้านภาระกิจต่างๆ แต่ผู้ถือวีซ่านี้จะไม่สามารถทำงาน รับค่าจ้าง หรือ ให้บริการเปิดขายสินค้า แก่บริษัท ร้านค้า องค์กร หรือ บุคคลทั่วไปได้

* Frequent Traveller stream เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปออสเตรเลียเป็นประจำ เพื่อการท่องเที่ยวระยะสั้น เยี่ยมครอบครัวหรือเพื่อน หรือเพื่อการเยี่ยมชมธุรกิจ

* Sponsored Family stream เหมาะสำหรับการมาเยี่ยมญาติที่เป็นผลเมืองชาวออสเตรเลีย (Australian citizen) หรือ ผู้พำนักถาวรในประเทศออสเตรเลีย (Permanent Resident) และญาติสามารถให้การสนับสนุนท่านอย่างเป็นทางการได้

 

เงื่อนไขของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

* สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ครั้งล่ะไม่เกิน 90 วัน

* สามารถเรียนหลักสูตระสั้นที่มีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 3 เดือนได้

* ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียนั้นไม่สามารถทำงานได้ 

 

การสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศออสเตรเลีย มี 2 ช่องท่าง

1. ยื่นผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงาน Immigration ของประเทศออสเตรเลีย ผ่านทาง ImmiAccount 

2. ยื่นเอกสารผ่านศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย

 

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครทุกท่านต้องมีสุขภาพอยู่ในมารตรฐานที่กำหนดของการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี โดยทั่วไปไม่มีข้อกำหนดให้ผู้สมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวตรวจ สุขภาพ นอกจากในบางกรณี เช่น

* ผู้ที่ประสงค์จะเข้าติดต่อกับหน่วยงานของโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

* ผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

* ผู้สมัครที่มีอาการบ่งบอกว่าท่านอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน

* ผู้สมัครที่ประสงค์จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนานกว่า 3 เดือน

*ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพได้ที่ Australian Government Department of Home Affairs

 

ระยะเวลาในการพิจารณา

* ยื่นผ่านระบบออนไลน์  7-10 วันทำการ

* ยื่นเอกสารผ่านศูนยยื่นวีซ่าออสเตรเลีย 30 วันทำการ

*ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ก่อนวันเเดินทาง 3 เดือน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา