รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

Update: สถานทูตอังกฤษ กลับมายื่นด่วน สำหรับ 1 วัน สำหรับ วีซ่าประเภทชั่วคราว

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

Update: สถานทูตอังกฤษ กลับมายื่นด่วน สำหรับ 1 วัน สำหรับ วีซ่าประเภทชั่วคราว

 

สำหรับผู้ต้องการขอวีซ่าจากไทยไปยัง

สหราชอาณาจักรโปรดทราบ

#บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน (Priority visa) และวีซ่าแบบ#เร่งด่วนที่สุด (Super Priority Visa) กลับมาให้บริการแล้ว

ท่านสามารถเลือกสมัครวีซ่าแบบเร่งด่วนสำหรับวีซ่าประเภทพำนักถาวรและไม่พำนักถาวรได้ที่ วีเอฟเอส โกลบอล์ ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

#สำหรับวีซ่าแบบ Super Priority Visa เปิดให้บริการเฉพาะที่กรุงเทพฯ เท่านั้น

 

  1. การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต 136 USD (หรือประมาณ 4,422 บาท)
  2. การขอ วีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสถานทูต 446 USD (หรือประมาณ 14,504 บาท)
  3. การขอ วีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ1-2วัน ค่าธรรมเนียมสถานทูต 1,532 USD (หรือประมาณ 49,823 บาท)

 

บริการเพิ่มเติม

  1. บริการขอเล่มหนังสือเดินทางคืน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเก็บหนังสือเดินทางเอาไว้ ขณะรอการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม 40 ปอนด์ (2,080 บาท)
  2. บริการนัดหมายในช่วงเวลาที่มีผู้ต้องการมากที่สุด เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเวลานัดหมายนอกเวลาทำการ ค่าธรรมเนียม 50 ปอนด์ (2,600 บาท)
  3. บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ (ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าบริการเพิ่มเติม 956 ปอนด์ หรือ 40,468 บาท บริการด่วนพิเศษนี้ใช้ได้กับ ผู้ยื่นวีซ่าประเภทเหล่านี้เท่านั้น (ต้องยื่นระหว่าง 8:30น.-9:45น. แต่ถ้ายื่นวันก่อนวันหยุด จะได้รับผลในวันทำการถัดไป)

 

Priority and Super Priority visa services for UK visa customers resume in Thailand

 

From 07 May 2021, the optional Priority visa service for settlement and non-settlement UK visas is available for customers in Bangkok and Chiang Mai.

 

Super Priority visa services are available for UK visa customers in Bangkok only.

 

These services are available for an extra fee.

Please visit https://www.vfsglobal.co.uk/th/en/premium-services for details.

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา