รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565)

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ TEST AND GO (ปรับมาตรการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565) ✈️

 

📌 หลักเกณฑ์ 

– เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง

– เดินทางมาได้จากทุกประเทศ/ พื้นที่

 

📌 เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. หนังสือเดินทาง

2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

– อายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน 1 เข็ม ถือว่าฉีดวัคซีนครบ

– อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้องลงทะเบียนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ  จำนวน 1 วัน (วันที่เดินทางมาถึง) และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK self-test 1 ชุด และพาหนะรับส่งจากสนามบิน

4. กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

– ผู้มีสัญชาติไทยไม่ต้องมีประกัน

– ชาวต่างชาติสามารถใช้เอกสารประกันสังคมหรือเอกสารรับรองจากนายจ้าง/ หน่วยงานในไทยแทนได้

 

📌 ขั้นตอน

1. ลงทะเบียนบนระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th/

 *ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน

2. ก่อนเข้าประเทศไทย : ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ผลตรวจภายใน 72 ชม. (ก่อนเดินทาง) 

3. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย : ผ่านจุดตรวจ และเดินทางไปยังโรงแรมด้วยพาหนะโรมแรมในรูปแบบ sealed route (ดำเนินการโดยโรงแรม)

4. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงเรม

5. ตรวจ ATK self-test ในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

📌 คำถามที่พบบ่อย : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

📌 สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 572 8442 (Call Center กรมการกงสุล 24 ชม.)

📌 อีเมล : testgo@consular.go.th

 

________________________________________

 

Entry Scheme into Thailand through TEST AND GO (Revised measures effective from 1st March 2022) ✈️

 

📌 ELIGIBILITY

– Fully vaccinated (received at least 14 days prior to departure)

– Travelers from all countries/territories

 

📌 REQUIRED DOCUMENTS 

1. Passport

2. Certificate of Vaccination

– Aged 12-17 may be vaccinated with only 1 dose of vaccination

– Unvaccinated children aged under 18 must register and travel with their parent or legal guardian

3. Paid SHA Extra+ / AQ Hotel booking confirmation for 1 day including the fee for 1 RT-PCR test, 1 ATK self-test kit and airport transfer

4. Insurance with minimum coverage of 20,000 USD for medical expenses

– Not required for Thai nationals or foreign nationals who have Thai social security / confirmation letters from employer in Thailand

 

📌 STEPS

1. Register on Thailand Pass at https://tp.consular.go.th/

*Processing time is 3-7 days

2. Prior to departure, obtain RT-PCR test result issued within 72 hours before departure

3. Upon arrival in Thailand, pass through designated checkpoints before proceeding to your hotel via a sealed-route (airport transfer arranged by hotel)

4. Undergo a RT-PCR test and wait for test result at your hotel

5. Take ATK self-test on Day 5-6 and report the test result as instructed by the Ministry of Public Health

 

📌 Thailand Pass FAQs : https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2

📌 For further inquires, please contact Department of Consular Affairs, Tel. (66) 02 572 8442 (24 hours)

📌 Email : testgo@consular.go.th

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา