รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

เปิดมาตรการไทยเข้าไทย!

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

เปิดมาตรการไทยเข้าไทย!

📢 การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ✈️

 

📌สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้

🔴 กลุ่ม 1 – ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

🔴 กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

🔸กรณี (1) หากมีผลตรวจ rt-pcr เป็นลบออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบน Thailand Pass เท่านั้น)

– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

🔸กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน

– ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass

– แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)

– แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)

– รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

____________________________________

📢 Entry Measures into Thailand by Air travel✈️

📌 **Registration on Thailand Pass starts on 29 April 2022 (00.01 hrs Thailand Time)

From 1 May 2022, travelers entering Thailand by air will be subject to new entry measures, as follows;

🔴 1. Fully Vaccinated Persons must :

– Register on Thailand Pass

– Attach required documents including passport, certificate of vaccination

– Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)

(COVID-19 test, both prior to and after arriving in Thailand, is no longer required)

🔴 2. Unvaccinated Persons

🔸 (Option 1 – Exemption from quarantine) Travelers with a negative RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling must :

– Register on Thailand Pass

– Attach required documents including passport, and COVID-19 RT-PCR test result issued within 72 hours before traveling (must attach on Thailand Pass only)

– Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)

(Any COVID-19 test after arriving in Thailand is not required)

PLEASE NOTE Travelers who have been approved to enter Thailand under AQ scheme but wish to enter Thailand under exemption from quarantine must re-apply on Thailand Pass.

🔸(Option 2 – Quarantine) Travelers who cannot undergo an RT-PCR test result within 72 hours before traveling or wish to be quarantined must :

– Register on Thailand Pass

– Attach required documents including passport, Alternative Quarantine (AQ) hotel confirmation for 5 days (including 1 RT-PCR test)

– Attach proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand (for non-Thais only)

– undergo an RT-PCR test on Day 4 – 5 in Thailand during the mandatory 5-day quarantine at AQ hotel

PLEASE NOTE Travelers whose Thailand Pass have already been issued can travel with the issued QR Code and do not need to register for new Thailand Pass.

 

#มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย #กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา