รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ไทยเปิดตัววีซ่าใหม่ ดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ไทยนานถึง 10 ปี Long-Term Resident Visa (LTR)

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ไทยเปิดตัววีซ่าใหม่ ดึงดูดชาวต่างชาติ Long-Term Resident Visa

ไทยเปิดตัววีซ่าใหม่ ดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงให้อยู่ไทยนานถึง 10 ปี Long-Term Resident Visa (LTR)

ไทยเปิดตัววีซ่าแบบใหม่ ดึงดูดต่างชาติที่รวยและมีศักยภาพ ให้อยู่ไทยได้นานถึง 10 ปี

.

ประเทศไทยเปิดตัววีซ่าแบบใหม่ “Long-Term Resident Visa (LTR)” 

ดึงดูดชาวต่างชาติที่มีรายได้และมีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม ให้สามารถอยู่ประเทศไทยระยะยาวนานกว่า 10 ปี

.

📌 ชาวต่างชาติ 4 ประเภทที่สามารถสมัคร LTR Visa

    1. ประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy Global Citizen) มีสินทรัพย์มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ/ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี  /ลงทุนในไทย ไม่น้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ 

.

    2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy Pensioner) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี 

.

   3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-From-Thailand Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐต่อปี  /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี /ทำงานในบริษัทที่จดทะเบียนถูกกฎหมายและบริษัทที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา

.

   4. ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled Professional) มีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ ปี  /มีทักษะเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเป้าหมาย /มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

.

#สิทธิประโยชน์

.

–  ระยะเวลาวีซ่า 10 ปี (สามารถขยายได้)

–  ยกเว้นอัตราส่วนการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อช่าวต่างชาติ 1 คน

–  ใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่มีให้บริการช่องทางพิเศษ

–  รายงานตัวทุก 1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit)

–  อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Digital work permit)

–  ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือ 17% สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (Highly-skilled professional)

–  สามารถมีผู้ติดตามได้สูงสุด 4 คน

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา