รับทำวีซ่าเชียงใหม่ ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา K1 ระยะเวลา อายุวีซ่า ขั้นตอน ข้อกำหนด มีอะไรบ้าง

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ขอวีซ่าคู่หมั้นแต่งงาน K1

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา K1 ระยะเวลา อายุวีซ่า ขั้นตอน ข้อกำหนด มีอะไรบ้าง

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา คืออะไร

วีซ่า K1ประเทศไทย ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณ (หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกัน) สามารถพาคู่หมั้นชาวไทยของคุณไปสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการแต่งงาน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คู่หมั้นของคุณมีเวลา 6 เดือน ที่จะสามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรแต่งงานภายใน 90 วันและยื่นขอปรับสถานะ หากคุณไม่ได้แต่งงานคู่หมั้นชาวไทยของคุณควรออกจากประเทศก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ

 

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) คืออะไร

* คุณจะต้องเป็นพลเมืองชาวอเมริกัน สำหรับการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คุณจะต้องเคยพบหน้ากับคู่หมั้นของคุณในช่วงสองปีที่ผ่านมา ยกเว้นบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับพิธีการทางศาสนา

* คุณและคู่หมั้นของคุณจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในการขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คู่หมั้นชาวไทยจะต้องผ่านการเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามข้อกำหนดของสถานทูต ในการขอ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา(วีซ่า K-1)วีซ่า K-1

* คุณจะต้องมีคุณสมบัติในด้านการเงินสำหรับการยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K1) (ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดในหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการสนับสนุน โดยต้องมีเงินได้ไม่น้อยกว่า 100% ของรายได้ขั้นต่ำของรัฐที่คุณอาศัยอยู่ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.uscis.gov/i-864p

* คุณและคู่หมั้นจะต้องเป็นโสด และมีอิสระในการสมรสเพื่อจะได้รับ วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1)

* คุณจะต้องสมรสกับคู่หมั้นของคุณภายใน 90 วัน ทันที่ๆ ไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีผลใช้ได้เพียงแค่ 90 วัน

วีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) มีอายุนานเท่าใด?

โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 6 เดือน เมื่อคู่หมั้นของคุณเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกาคุณและคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องแต่งงานกันภายใน 90 วัน มิฉะนั้นคู่หมั้นชาวไทยของคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศ

 

การดำเนินการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) ใช้ระยะเวลานานเท่าใด?

ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนหรือนานถึง 8 เดือนนับจากวันที่คุณยื่นคำร้องขอวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) กับ USCIS จนถึงเวลาที่คู่หมั้นชาวไทยของคุณได้รับวีซ่าคู่หมั้น อเมริกา (วีซ่า K-1) จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ กระบวนการอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ USCIS และกงสุลต่างประเทศพิจารณาคำร้อง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดจะขึ้นโดยผู้ร้องหรือคู่หมั้นเพราะจะทำให้การพิจาณาล้าช้าขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอกข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว สำนักงานของเราสามารถช่วยดำเนินการที่เร็วขึ้น ซึ่งคู่หมั้นของคุณสามารถมาอยู่กับคุณที่สหรัฐอเมริกาได้เร็วขึ้น

 

อะไรคือสาเหตุที่ต้องห้ามสำหรับวีซ่าสหรัฐอเมริกา?

* ปัญหาสุขภาพ (เช่น โรคติดต่อที่มีความสำคัญทางสาธารณสุข ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีน ความผิดปกติทางร่างกาย หรือ จิตใจ)

* การมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ การใช้ ยาเสพติด, สารควบคุม หรือ สารเคมี

* ประวัติอาชญากรรม

* การมีส่วนร่วมในการค้าประเวณี

* มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาทางสังคม (เช่น พลเมืองสหรัฐฯไม่สามารถเลี้ยงดูคู่หมั้นชาวต่างชาติ/คู่สมรสได้)

* การละเมิดกับทุกกฎหมายคนเข้าเมือง (รวมถึงการส่งออกจากสหรัฐอเมริกา, การอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมาย, การเข้าสหรัฐฯโดยผิดกฎหมาย, และการบิดเบือน หรือ ละเว้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ หรือ เกี่ยวข้องกับการขอวีซ่า) หรือ

* พยายามเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา